Bez ohľadu na to, či svoju nehnuteľnosť predávate, alebo kupujete jednou z najdôležitejších vecí je úhrada kúpnej ceny. Je v záujme každého, aby práve táto časť celého procesu prebehla bez najmenších problémov a hladko.

 

Samotná úhrada je závislá od toho akým spôsobom je kúpa nehnuteľnosti financovaná. Spôsob financovania môžeme rozdeliť na 3 spôsoby. Prvá možnosť je, že na kúpu nehnuteľnosti využívate len vlastné zdroje. Druhá možnosť, že na kúpu použijete časť vlastných zdrojov a ostatnú sumu dofinancujete úverom. Tretia možnosť je financovanie výhradne formou úveru. Táto možnosť je dnes už veľmi málo pravdepodobná nakoľko podmienky poskytovania úverov sú tak prísne, že banky vyžadujú, aby ste sa na financovaní spolupodieľali aj vlastnými financiami.

 

Na slovenskom realitnom trhu je zaužívané pravidlo, že pokiaľ na financovanie používate len vlastné zdroje tak úhrada kúpnej ceny sa rieši formou vinkulácie v banke, prípadne notárskou úschovou. Bohužiaľ registrujem aj takých „odborníkov“, ktorý nemajú problém odporučiť klientovi, aby finančné prostriedky poslali predávajúcemu priamo na účet v momente keď bude podaný návrh na vklad. Akákoľvek platba priamo na účet predávajúceho vždy so sebou nesie RIZIKO!!!

 

Počas obdobia kedy na kataster podáte návrh na vklad do doby, než ho kataster naozaj zrealizuje (štandardne sa jedná o lehotu 30 dní) sa môže stať čokoľvek. Kataster môže z rôznych dôvodov konanie prerušiť, alebo dokonca odmietnuť. Prípadne môže niekto s účastníkov počas tejto lehoty zomrieť a na rad prichádza dedičské konanie, ktoré môže samotný prepis na katastri výrazne skomplikovať. Možností, ktoré môžu celý prepis na katastri predlžovať, alebo priamo znemožňovať je neskutočne veľa a nemá zmysel tu všetky konkretizovať.

 

Mojim klientom vždy radím, že je lepšie problémom predchádzať, ako ich potom riešiť. Bez ohľadu na to či, financujete kúpu nehnuteľnosti z vlastných zdrojov, alebo hypotékou, najbezpečnejšou formou ako uhradiť kúpnu cenu je notárska úschova. Počas obdobia, kedy kataster zrealizuje prevod nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy sú peniaze v úschove u notára a ten ich predávajúcemu uvoľní z úschovy až v momente, kedy je na katastri prepis nehnuteľnosti zrealizovaný a majiteľom nehnuteľnosti je kupujúci.

 

Ponúka sa možnosť vinkulácie v banke, ktorá funguje na rovnakom princípe. Banky túto službu poskytujú len svojim klientom a celkovo platí, že ich ochota čo sa týka tejto služby je veľmi minimálna. Pri vinkulácii existuje jedno zásadne riziko. Peniaze sa spravidla vinkulujú na účte kupujúceho a sú uvoľnené v prospech predávajúceho. Pokiaľ by sa počas trvania vinkulácie vyskytol problém a mali by ste dočinenie s exekútorom tak ten môže na rozdiel od notárskej úschovy na peniaze siahnuť. Aj z tohto dôvodu preferujem už uvedenú notársku úschovu, ktorá je síce so všetkých uvedených možností najdrahšia, ale zároveň platí, že aj najbezpečnejšia. Navyše moji klienti za ňu neplatia žiaden poplatok nakoľko túto službu svojim klientom ponúkam v rámci celého servisu bezplatne.

Či už nehnuteľnosť kupujete alebo predávate, prajem vám veľa úspechov a hlavne, aby celý obchod prebehol bez problémov a hlavne bezpečne.

Peter Vizváry – realitnyprofik.sk